نسخه اصلی و بروز برنامه کلیدساز مخصوص اندروید را می توانید مستقیما از لینک روبرو دانلود و نصب کنید

اطلاعاتی که در این برنامه منتشر شده توسط اینجانب از طریق تجربه های شخصی و همکاران محترم و برنامه های موجود از جمله برنامه راهنمای شرکت سیلکا، برنامه ادیک موبایل گردآوری شده است. 


این برنامه فقط مخصوص همکاران محترم برای سهولت کار با دستگاه های تراش اتوماتیک و همچنین ریموت ساز کادی و کیتول همچنین نکته هایی راجع به تعریف ریموت و سوییچ انواع خودرو طراحی و ساخته شده است، لطفا در حفظ حقوق معنوی برنامه کوشا باشید.